s

Elaks | Mermer

ELAKS mermer, bilgi ve birikimiyle 2013’li yılında ana faaliyet kolu olarak gördüğü mermer sektörü odaklanma kararı almıştır. Faaliyetler yalnızca ülke sınırları içinde kalmamış, dış pazarlara açılmış, Ortadoğu ve Körfez ülkelerine nüfuz etmiş ve bu bölgede büyük başarılar yakalamıştır. Dünyanın dört kıtasına ihracat yapan ELAKS Mermer, uzun süreli projelere mermer sağlamaktadır. ELAKS Mermer Cidde, Dubai, Bükreş ve Moskova gibi dünyanın yükselmekte olan şehirlerin prestijli projelerine ürün tedarik etmektedir .

Elaks Mermer
Top